Sensor voor rivierputdeksel

 • Meting van het waterpeil van de dam

  Sensoren voor waterstandmonitoring van het Internet of Things Om drinkwateropslagreservoirs en rivieren in irrigatiegebieden betrouwbaar te kunnen exploiteren, is nauwkeurige informatie...
  Lees verder
 • Bewaking van het waterpeil van de bron

  Sensoren voor stedelijke rampen Het waterpeilbewakingssysteem van stedelijke putten (mangaten, riool) is een belangrijk onderdeel van de constructie van slimme drainage.Via dit systeem kan de managementafdeling wereldwijd groeien...
  Lees verder
 • Waterniveaumeting in open kanaal

  Sensoren voor de landbouw: monitoring van het waterpeil in open kanalen Het meten van de waterstroom is het basiswerk van landbouwirrigatie.Het kan de waterdistributiestroom van elk kanaal effectief aanpassen en de problemen begrijpen ...
  Lees verder