Ultrasone waterniveausensor

  • Monitoring van het waterpeil bij overstroomde wegen

    Sensoren voor stedelijke rampen: monitoring van het waterpeil van overstroomde wegen Stadsbeheerafdelingen gebruiken waterpeilgegevens om de wateroverlastsituatie in de hele stad in realtime te begrijpen en drainageplanning uit te voeren...
    Lees verder
  • Waterniveaumeting in open kanaal

    Sensoren voor de landbouw: monitoring van het waterpeil in open kanalen Het meten van de waterstroom is het basiswerk van landbouwirrigatie.Het kan de waterdistributiestroom van elk kanaal effectief aanpassen en de problemen begrijpen ...
    Lees verder